Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Υπόγειοι κάδοι στο δήμο Βόλου


Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η πρόταση του Δήμου Βόλου για την χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων & των ανακυκλώσιμων υλικών με τη μέθοδο της υπογειοποίησης», προϋπολογισμού 442.800 ευρώ.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή παρέμβαση που αφορά την εφαρμογή ενός συστήματος 24 υπόγειων κάδων σε 12 σημεία του Δήμου Βόλου και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και της ποιότητας ζωής των δημοτών.

«Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, κάνουμε πραγματικό αγώνα δρόμου ώστε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων και δράσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η οποία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις υπηρεσιακές δυνάμεις του Δήμου, πετύχαμε να προωθήσουμε την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων, περισσότερο φιλικού προς το περιβάλλον και λειτουργικά αποτελεσματικότερου», τόνισε ο δήμαρχος Βόλου Πάνος Σκοτινιώτης εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έγκριση της πρότασης.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία και Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Πράσινου Ταμείου, με προϋπολογισμό 442.800 ευρώ και διακρίνεται σε δυο υποέργα: Το 1ο υποέργο αφορά την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων», ενώ το 2ο υποέργο την «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων».

Συγκεκριμένα, το σύστημα θα αποτελείται από 24 τεμάχια υπόγειων κάδων. χωρητικότητας 3m³ περίπου έκαστος, προκειμένου να αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλώσιμων) σε σημεία της πόλης που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου (πχ πλατείες, πεζόδρομοι, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ).Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνονται τα εξής πλεονεκτήματα:

§ Αναβαθμίζεται η αισθητική εικόνα του χώρου χάρις στην υπόγεια εγκατάσταση των κάδων. Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας μαζί με ένα καλαίσθητο και συμπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας.
§ Αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα.
§ Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορριμμάτων στην κοινή θέα και ελέγχεται με βέλτιστο τρόπο το πρόβλημα δυσοσμιών χάρις στην στεγανότητα του συστήματος.
Λειτουργικά πλεονεκτήματα
§ Οικονομικότερο κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με άλλα συστήματα
§ Δυνατότητα απασχόλησης υπαρχόντων απορριμματοφόρων
§ Το περιορισμένο βάρος του κάδου επιτρέπει εύκολο χειρισμό του γερανού, υψηλότερη ασφάλεια και γρήγορη διαδικασία αποκομιδής.
Οικονομικά πλεονεκτήματα
§ Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμματοφόρα
§ Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδαμινές
§ Μηδαμινό ποσοστό πιθανότητας βλαβών
§ Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και προσκρούσεις
§ Δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά ή ανταλλακτικά
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα
§ Υψηλή αισθητική, χαμηλή στάθμη θορύβου, αποτελεσματική αντιμετώπιση οσμών.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...