Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Επίδομα για την κατάρτιση ανέργων δημοσιογράφων

http://www.step.gov.gr/media/items/Picture8.jpg 
Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των άνεργων δημοσιογράφων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις του κλάδου και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η χορήγηση της επιταγής κατάρτισης θα γίνεται στους άνεργους δημοσιογράφους μέσω των πρωτοβάθμιων φορέων τους, που είναι οι ενώσεις συντακτών. Το πρόγραμμα κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300 ώρες. Το ωριαίο κόστος των προγραμμάτων κατάρτισης ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 11 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Στοιχεία προγράμματος
Κατάσταση: Επικείμενα προγράμματα
Ομάδες στόχος: Άνεργοι , Δημοσιογράφοι
Υπουργείο: Υπoυργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Φορείς διαχείρισης: Πρωτοβάθμιοι φορείς των Ενώσεων Συντακτών
Είδος παρέμβασης: Επαγγελματική Κατάρτιση
Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Κόστος Προγράμματος: 6.800.000,00 €

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...