Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Προσλήψεις από τα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τριών (43) ατόμων πλήρους απασχόλησης (32 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 11 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Θεσ/νίκη Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
Θεσ/νίκη Δ.Ε. Διανομέων
Κουφάλια Δ.Ε. Διανομέων
'Αγιος Αθανάσιος Δ.Ε. Διανομέων
Χαλκηδόνα Δ.Ε. Διανομέων
Λαγκαδάς Δ.Ε. Διανομέων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, με συστημένη επιστολή, από 13.01.2012 μέχρι και 23.01.2012, στην ακόλουθη διεύθυνση (τηλέφωνα πληροφοριών 2310-589 410, 2310-589 404, 2310-589 443).

Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΛΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Τ.Κ. 541 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Επί του φακέλου οι υποψήφιοι πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν την ένδειξη ΅'ΑΓια την ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2012, υπόψη κυρίου Β. Εμμανουηλίδη'Α'Α.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...