Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Κέντρο Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισμικού στο Ηράκλειο


Την Τρίτη 24/1/2012 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου και ώρα 14.00μ.μ, θα υπογραφεί Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης για τη δημιουργία του Κέντρου Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισμικού Ηρακλείου (ΚΕΑΛ).

Οι παραπάνω φορείς δημιουργούν ένα συλλογικό θεσμό που θα προωθεί την χρήση και την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), στους τομείς της α) δημόσιας διοίκησης, β) εκπαίδευσης, γ) αυτοδιοίκησης, δ) επιχειρηματική κοινότητας και ε) τοπικής κοινωνίας.

Η πρωτοπόρα αυτή δράση θα αποτελέσει επίσης ένα χώρο σύστασης και συνάντησης τοπικών κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα, ενώ παράλληλα να προωθήσει τον εθελοντισμό και τα ψηφιακά δικαιώματα. Ο εξειδικευμένος αυτός θεσμός θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα σε θέματα ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού.

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας, τις παρακάτω συγκεκριμένες δράσεις:

•Ενημέρωση
Οργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων και συνεδρίων ενημέρωσης για το ελεύθερο λογισμικό (ανοικτό σε όλους τους πολίτες).
Δημιουργία ενός ψηφιακού μέσου (CD/DVD) με ελεύθερο λογισμικό με δωρεάν διανομή του σε πολίτες, εταιρίες και οργανισμούς.
Παρουσίαση τεχνολογιών από μέλη της πληροφορικής κοινότητας του τόπου μας.

•Εκπαίδευση
Δημιουργία ενός εργαστηρίου με αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό. Διεξαγωγή μαθημάτων πάνω σε εργαλεία και εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού (δωρεάν σε όλη την τοπική κοινωνία).

•Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Παροχή γνώσης πάνω σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών με αποδέκτες εταιρίες και οργανισμούς.
Ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε θέματα ελεύθερου λογισμικού.

•Ανάπτυξη εφαρμογών και ηλεκτρονικών υποδομών
Σύσταση κοινοτήτων ή διευκόλυνση υπαρχουσών σε θέματα, όπως διασφάλιση ποιότητας προϊόντος, αναφορά και επίλυση σφαλμάτων, ανάπτυξη εφαρμογών.
Εγκαταστάσεις εφαρμογών και δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών με ελεύθερο λογισμικό.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...