Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Αρχίζει η πρώτη φάση του έργου της δωρεάν διανομής τροφίμων στην Κρήτη

Ως τις 31/03 δηλώσεις συμμετοχής των φορέων για τη διανομή τροφίμων

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι αρχίζει η πρώτη φάση του έργου της δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2012, από τα αποθέματα στους απόρους της χώρας, δηλ. η φάση της υποβολής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης.


Οι φορείς υλοποίησης πρέπει κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31η Μαρτίου, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας Έβανς 60, 2ος όροφος, υπεύθυνοι κα Παπαδάκη Ελένη (τηλέφωνο: 2819-309205) και κος Λιουδάκης Παναγιώτης (τηλέφωνο: 2810-309214), απ' όπου θα παραλάβουν και τα σχετικά έντυπα (Αίτηση - Υπόδειγμα 1: Κατάσταση απόρων μελών - Υπόδειγμα 2: Οδηγίες).

Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 22830/05-04-2011(ΦΕΚ Β' 660) άρθρο 1 παρ.3:

Α. Φιλανθρωπικά ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν, είτε φιλοξενούν, είτε περιθάλπουν άπορα άτομα

Β. Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου

Γ. Σύλλογοι παλιννοστούντων

Δ. Σύλλογοι πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.

Ε. Σύλλογοι τριτέκνων

ΣΤ. Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών

Ζ. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κ.τ.λ.

Η. Σύλλογοι αθίγγανων

Θ. Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους:

1. για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την οδηγία 81/645/Ε.Ο.Κ. όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

2. για μόνιμους κατοίκους που επλήγησαν αποδεδειγμένα, κατά τον χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.

3. στις περιπτώσεις που λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων.

I. Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης και εν γένει φροντίδας ευπαθών ομάδων, εντός της Επικράτειας και μόνο.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...