Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων από το Δήμο Πεντέλης


Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πεντέλης γνωστοποιεί την πρόθεσή του να υλοποιήσει το πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων που χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια και δημοσιοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό των πολιτών που έχουν ανάγκη.Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Δήμος Πεντέλης με φορέα τον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, πρόκειται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα σε απόρους. Προκειμένου οι δικαιούχοι (άπορα άτομα, άπορες οικογένειες) να εγγραφούν στους καταλόγους διανομής, θα πρέπει έως 26/03/2012 να προσέλθουν στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες (Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων - ΚΑΠΗ - 28ης Οκτωβρίου 13, Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης - Αγίας Παρασκευής 22 και Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης - Ηγ. Μακρυγιάννη 2)  με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του δικαιούχου για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών(άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες).

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.

6. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους (2011) ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης άν δεν έχει πάρει το εκκαθαριστικό. Επίσης, σε περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή.

7. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ) που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος (βαρύ, δυσίατο, ανίατο) εφόσον υπάρχουν.

Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα με ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ως εξής:

• Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ.

• Προσαυξάνεται κατά 30% για τη σύζυγο

• Προσαυξάνεται κατά 30% για το ά και β’ ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.

• Προσαυξάνεται κατά  40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά

• Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα.

• Το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...