Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Η Λέσβος στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων

 Πού συμβάλει το συνονθύλευμα υπηρεσιών;

Η σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Πόλεων Προαγωγή Υγείας, θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής. Σήμερα αριθμεί 130 Καλλικρατικούς Δήμους Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Πού συμβάλει το συνονθύλευμα υπηρεσιών;
Οι στόχοι που προβάλλονται είναι:

- Αξιοποίηση της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας στον τομέα της Πρόληψης, ώστε το Δίκτυο να αποτελέσει θεσμικό Σύμβουλο του Υπουργείου στα θέματα αυτά. Διοχέτευση των κρατικών ενισχύσεων σε προγράμματα των Δήμων - μελών.

- Ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα πρόληψης (πχ υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ανάληψη σχετικών προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κλπ) προς όφελος των Δήμων όπου έχουν έδρα οι οργανισμοί και οι φορείς αυτοί.

- Επιδίωξη επίσημης συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά όργανα χάραξης πολιτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων σε θέματα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

-Σχεδιασμός και εκτέλεση κοινών προγραμμάτων με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

-Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα με στόχο την πραγματοποίηση κοινών, για όλους τους Δήμους, προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

-Επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε συνέδρια και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, με βάση τα στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί από τις δράσεις του ΔΔΥ&ΚΑ ΟΤΑ.

- Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και εθελοντών των Δήμων - μελών που έχουν τα τυπικά προσόντα και θέλουν να συμμετάσχουν, μαζί με τους κάθε φορά ειδικούς επιστήμονες, στον τοπικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Την αντίθεσή της για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, εκφράζει η ΔΗΠΑΚ γιατρών Λέσβου, τονίζοντας: «Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται λόγος για Δίκτυο και όχι για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ακριβώς πρόκειται για ένα συνονθύλευμα υπηρεσιών με τα πολυιατρεία του ΙΚΑ ΜΚΟ, εθελοντές, Διαγνωστικά Κέντρα που θα παρέχουν υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους ανέργους, ανασφάλιστους ή ακριβοπληρωμένες και αυτό γιατί κάτω από το ΕΟΠΥΥ, τα ασφαλιστικά ταμεία θα αγοράζουν υπηρεσίες υγείας από τους πωλητές π.χ. ΜΚΟ, Επιχειρηματίες Υγείας, ιδιώτες γιατρούς.


- Με την πρόσληψη και εκπαίδευση ανέργων εθελοντών, ευέλικτου εργατικού δυναμικού, έρχεται να κουκουλώσει την πραγματική διάσταση της ανεργίας στο νησί μας. Να σταθεροποιήσει και να διαιωνίσει τις ελαστικές μορφές απασχόλησης σε αντίθεση με το πάγιο αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

- Η χρηματοδότησή του γίνεται από το ΕΣΠΑ έως το 2013 και από κει και πέρα, προκειμένου να λειτουργήσει θα «φεσωθεί» ο λεσβιακός λαός, ο οποίος εν μέσω των χαρατσιών (αυξημένων τελών) θα κληθεί να στηρίξει το πρόγραμμα αυτό με τις ποιοτικά κατώτερες παροχές Υγείας.
Η κάλυψη των αναγκών Υγείας ενός πληθυσμού - τονίζει η ΔΗΠΑΚ απαιτεί την ενιαία λειτουργία των τριών επιπέδων της Υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια). Την ανάπτυξη, δηλαδή, των υπηρεσιών και υποδομών ως ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας Υγείας (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία αποκατάσταση) που γίνεται και στα τρία επίπεδα και η ενιαία ποιότητα και όχι η κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με τις επιχειρησιακές οικονομικές δυνατότητες των Δήμων και το εισόδημα των εργαζομένων.

Η πρόληψη παρέχεται μέσα από ένα Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας, το οποίο πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. Περιλαμβάνει υπηρεσίες δημόσιας υγείας, σχολικής υγείας, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, ιατρικής φροντίδας στα πλοία, οικογενειακό προγραμματισμό, παρακολούθηση χρόνιων πασχόντων και ΑΜΕΑ, στήριξη των οικογενειών τους και υπηρεσίες κατ οίκον νοσηλείας, παρακολούθηση εγκύων και φροντίδας γυναίκας και παιδιού.

Τέλος, περιλαμβάνει τις κινητές μονάδες πρώτων βοηθειών, καθώς και το σύστημα των διακομιδών. Αυτές οι υπηρεσίες λειτουργούν στα πλαίσια του Δημόσιου Κέντρου Υγείας και των παραρτημάτων του που είναι χωροταξικά κατετμημένα, με επάρκεια σε μόνιμο και με πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, σε κάθε πόλη χωριό, ανάλογα με τις γεωγραφικές, κοινωνικές, δημογραφικές, επιδημιολογικές και συγκοινωνιακές συνθήκες».

Καταλήγοντας, η ΔΗΠΑΚ γιατρών Λέσβου καλεί τους πολίτες να διεκδικήσουν ένα σύστημα υγείας με αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα, μαζικές προσλήψεις προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων με σχέση εργασίας, μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καμιά συμμετοχή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και βιβλιάριο υγείας σε όλους τους πολίτες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...