Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Δωρεάν νομική στήριξη για τη διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω χαρατσιού


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με την υπ’ αριθμ. 8/2012 απόφασή του, αποφάσισε την συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, μελών του Συλλόγου μας, οι οποίοι θα υποστηρίξουν νομικά τους πολίτες που επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικώς εναντίον της απειλούμενης διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης στο ακίνητό τους από την ΔΕΗ και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα προς τούτο (σύνταξη και συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, υποβολή αίτησης και συζήτηση προσωρινής διαταγής και λοιπές συναφείς ενέργειες).

 Κατόπιν των ανωτέρω εκλήθησαν με σημερινή  ανακοίνωση του Συλλόγου μας οι συνάδελφοι οι οποίοι επιθυμούν να παράσχουν εθελοντικώς τις υπηρεσίες τους στους ανωτέρωπολίτες να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου προβαίνει στην παραπάνω ενέργεια θέλοντας να υπογραμμίσει τον θεσμικό κοινωνικό του ρόλο και να στηρίξει του πολλαπλώς δοκιμαζόμενους πολίτες που αδυνατούν να καταβάλουν το ανωτέρω ¨τέλος¨ και απειλούνται  εκβιαστικώς με διακοπή της παροχής ρεύματος στο ακίνητό τους και μάλιστα εν μέσω πολικού ψύχους και ως πράξη αντίδρασης στην επιβολή άδικων, κοινωνικά ανάλγητων και αντισυνταγματικών μέτρων και ¨΄τελών¨.

Είναι αυτονόητο ότι οι πολίτες που θα καταφύγουν στην ομάδα που θα συγκροτήσει ο Σύλλογός μας προκειμένου να τύχουν της νομικής υποστήριξης των δεν θα έχουν καμμία οικονομική επιβάρυνση.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...