Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Κοινωνική εργασία από τους φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Η ομάδα φοιτητών του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της κατεύθυνσης κοινωνικής εργασίας πραγματοποιεί μια σειρά εκδηλώσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης κοινωνικής εργασίας.


Σε αυτή συμμετέχουν επαγγελματίες και ασκούμενοι κοινωνικοί λειτουργοί με στόχο την προβολή του ρόλου τους στην προάσπιση των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ειδικότερα στην Κομοτηνή η κεντρική δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου από τις 11:00 έως τις 14:00 στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής. Οι δράσεις που θα διεξαχθούν είναι οι παρακάτω:

1. Παιχνίδια με μπαλόνια 2. Ζωγραφική σε επιδαπέδιο χαρτί 3. Παιχνίδι (μουσικές καρέκλες-βιωματική άσκηση) 4. Ενημέρωση για τις διαστάσεις τις κοινωνικής εργασίας (ρόλος κοινωνικού λειτουργού και ίσως συνοπτική ενημέρωση για τοπικά πλαίσια) 5. Επιδαπέδιο παιχνίδι με χώρες τις Ευρώπης.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...