Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Δημιουργία μητρώου απόρων κατοίκων στο Δήμο Καισαριανής


Ο Δήμος Καισαριανής στην προσπάθεια του να βοηθήσει με διάφορους τρόπους τους κατοίκους της περιοχής του που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε ένδεια, και πάντα μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών του , ανακοινώνει πως αποφάσισε να δημιουργήσει μητρώο απόρων και όταν αυτό θα γίνει οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Φαρμακείο, σε είδη ρουχισμού κ.λ.π.


Για να γίνει αυτό πραγματικότητα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φέρουν ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν ( π.χ. οικογένειες με παιδιά ,  άτομα τρίτης ηλικίας , Α.Μ.Ε.Ακ.λ.π.) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

1.Αίτηση τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα
2.Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα .
3.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης  του τελικού δικαιούχου.
4.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο .
6.Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους . Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης να προσκομίσει υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Εφορία.
7.Δήλωση του Ε9 , για όσους έχουν κάνει.
8.Έγγραφο από Κρατικούς φορείς υγείας ( Νοσοκομείο, Κέντρα Υγείας., κ.λ.π. )

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων κλπ ορίζονται αποκλειεστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες  θεωρούνται εκείνοι που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12000 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική Κ.Υ.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα παρακαλούνται να προσκομίσουν τα  απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 16/3/2012 ημέρα Παρασκευή στην αρμόδια υπηρεσία από τις 9.οο π.μ. έως 13.οο μ.μ.

1. Κοινωνική υπηρεσία Δήμου Καισαριανής,τηλ. 2132010774

2. Α ΚΑΠΗ Φιλαδελφίας 37, τηλ. 2107240661

3. Β  ΚΑΠΗ Πανιωνίου 13, τηλ. 2107216100

4. Κέντρο Συμβουλευτικής & Απασχόλησης ΑμεΑ Οδεμησίου και Μακρυγιάννη,Τηλ. 2107258250

5. Κέντρο Υγείας του Παιδιού Σολομωνίδου και Φιλαδελφείας,τηλ. 210 7233872

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...