Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Ταμείο αλληλοβοήθειας για τους δημότες του Λαγκαδά


Καθολικής αποδοχής από το Σώμα του δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά, έτυχε στην συνεδρίαση της 13/03/2012, η πρόταση του δημάρχου Ιωάννη Αναστασιάδη για την ίδρυση Ειδικού Ταμείου Συνοχής και Αλληλοβοήθειας δημοτών.


Στην εισήγησή του, ο δήμαρχος τόνισε την αναγκαιότητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, ως ελάχιστης συνεισφοράς για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας, που δοκιμάζονται σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας: Το Ειδικό Ταμείο Συνοχής θα λειτουργεί εξωθεσμικά, με ειδικό καταστατικό που θα συνταχθεί, χωρίς επιβάρυνση του Δημοτικού Ταμείου ή οποιασδήποτε μορφής Δημόσιων Πόρων. Θα διοικείται από τον εκάστοτε πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου με τη βοήθεια του εκάστοτε αντιπροέδρου και γραμματέα, ενώ ως μέλη του διοικητικού του συμβουλίου θα είναι από ένας σύμβουλος όλων των δημοτικών παρατάξεων. Δηλαδή, σύμφωνα με τη σημερινή σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου, πρόεδρος θα είναι η Γραικού Μαρία, αντιπρόεδρος ο Στόιος Ηλίας και γραμματέας ο Πετρίδης Κώστας, ενώ μέλη ένας σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου, ένας της «Νέας Πορείας», ένας του κ. Ράβναλη, ο κ. Ρόκκος, ο κ. Καμαρούδης και ο κ. Γεωργουδάκης.

Σκοπός του ταμείου: Η παροχή οικονομικής βοήθειας σε άτομα ή οικογένειες που αποδεδειγμένα στερούνται πόρων επιβίωσης ή επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιά, σοβαρές ασθένειες κλπ.).

Δικαιούχοι του ταμείου: Οι δημότες του Δήμου Λαγκαδά

Πόροι του ταμείου:

1. Εισφορές μελών του δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά

2. Εισφορές Προέδρων και μελών Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Λαγκαδά

3. Εθελοντικές εισφορές των συναλλασσομένων με την Οικονομική ή Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαγκαδά (εργολάβοι, προμηθευτές κ.λπ.). Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι στο γραφείο των αρμόδιων υπαλλήλων μας, θα υπάρχει ένα έντυπο πληροφοριακό για την ύπαρξη και τους σκοπούς του ταμείου, ενώ η οποιαδήποτε είσπραξη με ελάχιστη καταβολή τα 10 ευρώ, θα πραγματοποιείται με μπλοκ αποδείξεων που θα ελέγχεται από την πρόεδρο.

4. Εθελοντικές εισφορές συλλόγων, σωματείων, οργανισμών ή απλών ιδιωτών.

Διάθεση πόρων: Με εισήγηση διοικητικού συμβουλίου του ταμείου και απόφαση της πλειοψηφίας όλων των μελών του δημοτικού συμβουλίου, (σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση(εκτός πινακίου).

Έδρα του ταμείου: Το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λαγκαδά, στο γραφείο προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, όπου και θα φυλάσσεται το αρχείο και η σφραγίδα.

Για την ενίσχυση του ταμείου, ο δήμαρχος Λαγκαδά ανακοίνωσε την συνεισφορά μιας μηνιαίας αντιμισθίας του, αμέσως μόλις αυτό καταστεί εφικτό από τις διαδικασίες ίδρυσης του ταμείου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...