Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων από το Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη


Μέχρι την Τετάρτη 28 Μαρτίου θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι κάτοικοι της δημοτικής κοινότητας Χορτιάτη, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Χορτιάτη και έχουν χαμηλά εισοδήματα έως 12.000 ευρώ ατομικό, έως 15.600 ευρώ οικογενειακό με δύο παιδιά και έως 20.400 ευρώ οικογενειακό με τρία παιδιά.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο
6. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος.
 
Τέλος, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της δημοτικής κοινότητας Χορτιάτη από την Παρασκευή 23 έως την Τετάρτη 28 Μαρτίου, από τις 08:30 έως τις14:30.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...