Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Δωρεάν τρόφιμα σε κατοίκους ορεινών περιοχών


Δωρεάν τρόφιμα στους μόνιμους κατοίκους των ορεινών περιοχών του Δήμου Μουζακίου αποφάσισε να δώσει ο δήμος, προσκαλώντας όλες τις άπορες οικογένειες και τους άπορους κατοίκους που φέρουν δικαιολογητικά να συμμετάσχουν στη δωρεάν διανομή τροφίμων. Η γνωστοποίηση του Δήμου Μουζακίου αναφέρει τα παρακάτω:

«Γνωστοποιείται προς όλους τους μόνιμους κατοίκους των ορεινών περιοχών του Δήμου Μουζακίου ότι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στο ΚΕΠ Μουζακίου και Φαναρίου για την κατάθεση αιτήσεων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:22830/2011 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ660/20-4-2011) μέχρι τις 21/03/2012.

1. Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

2. Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα θεωρούνται ως άπορα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Βοήθεια στο Σπίτι στο τηλέφωνο 2445350212 (Μουζάκι) και 2445352424(Φανάρι).

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...