Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Δήμαρχος προσφέρει το μισό μισθό του στο Κοινωνικό Παντοπωλείο


O Δήμαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος δήλωσε ότι παραχωρεί το μισό μισθό του στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι:

"εκχωρώ στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου τον μισό μισθό μου και συγκεκριμένα το μισό του συνόλου των καθαρών αποδοχών μου, μέχρι το τέλος της θητείας μου. Ζητώ συγγνώμη για την δημοσιοποίηση της απόφασής μου αυτής, αλλά το πράττω, θεωρώντας την, όχι ως πράξη φιλανθρωπίας, αλλά ως πράξη πολιτική και συμβολική".

Η πράξη αυτή του Δημάρχου της Πρωτεύουσας της Ηλείας τον τιμά. Ας ελπίσουμε και άλλοι αιρετοί αλλά και βουλευτές του να ακολουθήσουν το παράδειγμά του γιατί όπως είχε πει και ο Καποδίστριας «Ελπίζω ότι όσοι εξ' υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλά ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της. Εφ'όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...