Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Δωρεάν διάθεση τροφίμων σε απόρους από το Δήμο Ορεστίδος


Ο Δήμος Ορεστίδος αναγνωρίζοντας τη δυσμενή οικονομική κατάσταση πολλών συνδημοτών μας αποφάσισε να υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προκειμένου να εξασφαλίσει τη δωρεάν διανομή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Για τον λόγο αυτό προβαίνει σε καταγραφή των δικαιούχων από τις 31 Μαίου 2012 έως τις 25 Ιουνίου 2012. Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες από ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία των «άπορων ατόμων» υπάγονται:

- παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν αναλάβει την φροντίδα τους σε ιδρύματα

- ενήλικα άτομα που είτε φιλοξενούνται είτε περιθάλπονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή συλλόγους και στο πλαίσιο αυτής της φιλοξενίας-περίθαλψης σιτίζονται

- ενήλικο μη έγγαμο άτομο

Στην κατηγορία «άπορων οικογενειών» υπάγονται:

- έγγαμα ζευγάρια χωρίς προστατευόμενα μέλη

- έγγαμα ζευγάρια με προστατευόμενα μέλη

- μονογονεϊκή οικογένεια

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον αρ. φυλ. ΦΕΚ 660/20-4-2011, αριθμό απόφασης 22830 ο υπολογισμός του ετήσιου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος διακρίνει τους δικαιούχους ως εξής:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
                                                  
Δικαιούχος                        
12.000 ευρώ
30% για σύζυγο
15.600 ευρώ
Για το 1ο προστατευόμενο τέκνο 30% ήτοι 3.600 ευρώ
19.200 ευρώ
Για το 2ο προστατευόμενο τέκνο 30% ήτοι 3.600 ευρώ
22.800 ευρώ
Για το 3ο και άνω προστατευόμενο τέκνο 40% ήτοι 4.800 ευρώ
27.600 ευρώ
Σε βαριά ασθένεια 50% ήτοι 6.000 ευρώ
Χωρίς ιδιόκτητη κατοικία 40% ήτοι 4.800 ευρώ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
Αίτηση συμμετοχής(από το γραφείο δημάρχου κα Γαβριηλίδου Μάγδα και τα ΚΕΠ Άργους Ορεστικού και Αμπελοκήπων)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναγράφεται «ότι δεν συμμετέχω στο πρόγραμμα μέσω άλλου φορέα υλοποίησης»
Φωτοτυπία Ταυτότητας ή διαβατηρίου (δικαιούχου και συζύγου)
Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση (εις) οτι το(α) τέκνο (α) είναι προστατευόμενο (α) έως 25 ετών: α. Σπουδών για τέκνο(α) άνω των 18 ετών. β. Βεβαίωση από τη μονάδα του (ους) ότι υπηρετεί (ουν) τη θητεία του (τους)
Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του έτους 2011. Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης κατατίθεται υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ όπου θα αναγράφεται « Ότι δεν υποχρεούμαι στην υποβολή φορολογικής δήλωσης»
Απόφαση κρατικού φορέα με τον οποίο βεβαιώνεται το νόσημα του αιτούντος σε περίπτωση πασχόντων από βαριά, δυσίοτα και ανίατα νοσήματα.
Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας προσκομίζεται το Ε9 θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο Δημαρχείο Ορεστίδος και τα ΚΕΠ Άργους Ορεστικού και Αμπελοκήπων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλ: 2467351334.

Το πρόγραμμα αυτό ουδεμία σχέση έχει με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ορεστίδος. Πέραν της προθεσμίας 25 Ιουνίου 2012 δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Ορεστίδος

Νικόλαος Πανανικολάου

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...