Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Δωρεάν βιβλιοθήκη επιχειρηματικότητας και μαθήματα on-line από τo Stanford


Η γωνιά επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Stanford!

Η δωρεάν βιβλιοθήκη επιχειρηματικότητας του πανεπιστημίου Stanford αποτελείται από 2000 βίντεο και podcasts χωρισμένα στις παρακάτω κατηγορίες:

Creativity & Innovation
Opportunity Recognition
Product Development
Marketing & Sales
Finance & Venture Capital
Leadership & Adversity
Team & Culture
Globalization
Social Entrepreneurship
Career & Life Balance

Θα τη βρείε εδώ.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για ολοκληρωμένα μαθήματα (με εργασίες, εξετάσεις, κλπ) εδώ.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...