Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Έρχονται προσλήψεις σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ


Δυο προκηρύξεις για προσλήψεις μονίμων αναμένεται να εκδοθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τις δύο μεγαλύτερες ΔΕΚΟ της χώρας, την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.

Η ΕΥΔΑΠ θα προσλάβει 300 άτομα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέσω του ΑΣΕΠ, στις εξής ειδικότητες: 

ΔΕ και ΥΕ: 

ΔΕ Μηχανολόγοι 5, 
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, 
ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, 
ΔΕ Δομικών Έργων 12, 
ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, 
ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, 
ΔΕ Γραμματείς 5, 
ΔΕ Καταμετρητές 25, 
ΔΕ Φύλακες 20, 
ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2 
ΥΕ Εργάτες 75 και 
ΥΕ Αποθηκάριοι 5. 

ΠΕ και ΤΕ: 

ΠΕ Διοικητικοί 5, 
ΠΕ Οικονομικοί 15, 
ΠΕ Στατιστικοί 1, 
ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, 
ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, 
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20, 
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, 
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, 
ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, 
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, 
ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12, 
ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, 
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, 
ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, 
ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, 
ΤΕ Προγραμματιστές 3, 
ΤΕ Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15. 

Με 150 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί και η ΕΥΑΘ έως το τέλος του έτους. Το "πράσινο φως" για την πρόσληψη 150 ατόμων στην Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., με διαδικασίες ΑΣΕΠ, έχει ανάψει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η σχετική απόφαση για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./121/17708, 28 Ιουλίου 2016), που επισπεύστηκε μετά από πιέσεις της νέας διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε.,αφορά σε 55 υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 25 Τεχνολογικής και 70 υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...