Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Δωρεάν Διανομή Τροφίμων στην Έδεσσα για το 2012

 

Ο Σύλλογος Γονέων τριών τέκνων επαρχίας Έδεσσας γνωστοποιεί στους γονείς με τρία τέκνα και μέλη του ότι σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο που αφορά το πρόγραμμα «Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες από ΕΕ» οι αιτήσεις και η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών για το έτος 2012 στον Σύλλογο, θα γίνεται από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012.


Δικαιούχοι, κατά την έννοια της νέας κοινής υπουργικής απόφασης της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά να προσκομίζονται: στο Γραφείο του Συλλόγου, Φλωρίνης 4 (Εντός Εργατικού Κέντρου Έδεσσας),από 2 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012,κάθε Τετάρτη 17:00-18:00 εκτός αργιών.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...