Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Υπηρεσία πληροφόρησης για τη διγλωσσία από το ΑΠΘΜία νέα υπηρεσία πληροφόρησης και συμβουλευτικής για τη δίγλωσση ανατροφή ξεκινά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


Η νέα υπηρεσία πληροφόρησης και συμβουλευτικής για τη δίγλωσση ανατροφή, λειτουργεί υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Η υπηρεσία Με ΔΥΟ Γλώσσες θα απαντά ερωτήσεις σχετικά με τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δίγλωσσος ομιλητής, θα γνωστοποιεί τα οφέλη της διγλωσσίας, θα ενημερώνει και θα προβάλει τις πιο πρόσφατες απόψεις για τη δίγλωσση ανάπτυξη, θα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και στα νεότερα επιστημονικά πορίσματα σχετικά με τη διγλωσσία και θα προωθεί αιτήματα εκπαίδευσης που αφορούν τις δίγλωσσες οικογένειες και κοινότητες. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αν και σε χώρες του εξωτερικού είναι αρκετά συχνό ένα παιδί να μιλάει πάνω από μία γλώσσα, η Ελλάδα μόλις πρόσφατα βίωσε τη διγλωσσία αλλά και την πολυγλωσσία.

Στην Ελλάδα, η Διγλωσσία έχει κυρίως δύο καταγωγές: (α) τα παιδιά από μεικτούς γάμους, οικογένειες στις οποίες ο ένας γονέας μιλάει άλλη γλώσσα από την ελληνική και (β) τα παιδιά από μεταναστευτικές οικογένειες. Μια τρίτη (αριθμητικά μικρότερη) πιθανότητα είναι τα παιδιά Ελλήνων γονέων οι οποίοι, γνωρίζοντας τα οφέλη της Διγλωσσίας, στέλνουν τα παιδιά τους σ’ ένα δίγλωσσο ή αλλόγλωσσο σχολείο (πχ. γαλλικό, αγγλικό, γερμανικό κλπ. σχολείο).

Σύμφωνα με πρόσφατα καταγεγραμμένα στοιχεία, το ποσοστό των δίγλωσσων παιδιών στην Ελλάδα ξεπερνάει το 10% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Σχεδόν σε κάθε σχολική τάξη φοιτούν 1-4 δίγλωσσα παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων (κυρίως από την Αλβανία, Ρωσία, Τουρκία, Ρομά). Το σύνολο των δίγλωσσων μαθητών υπολογιζόταν το 2002-03 στις 96.526 (2004: 58), ενώ η πρώτη γλώσσα που μιλάνε τα παιδιά αυτά στο σπίτι τους, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα.

Το σχετικά νέο φαινόμενο της Διγλωσσίας και η έλλειψη γνώσης οδηγούν συχνά σε προκαταλήψεις και αρνητικές αντιδράσεις σχετικά με το μεγάλωμα ενός παιδιού με δύο γλώσσες. Δυστυχώς, αρκετές φορές η διγλωσσία θεωρήθηκε μια κατάσταση που μπερδεύει το παιδί, μια κατάσταση ‘διαφορετική’ από τη φυσιολογική.

Στόχος της υπηρεσίας «Με δύο γλώσσες» είναι να βοηθήσει όλες και όλους, με πλήθος πληροφοριών, για τα θετικά της διγλωσσίας και να ενθαρρύνει τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς και τους θεσμικούς φορείς να υποστηρίξουν τη δίγλωσση ή ακόμη και πολύγλωσση ανάπτυξη των παιδιών.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και όσους ασχολούνται με το λόγο και τη διγλωσσία.

Info


Η εναρκτήρια εκδήλωση της υπηρεσίας Με ΔΥΟ Γλώσσες θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Πληροφορίες για το κοινό: 2310 997402 Περισσότερες πληροφορίες: www.enl.auth.gr/me2glosses

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...