Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Δωρεάν μαθήματα Γαλλικών στο Εργατικό Κέντρο

Στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007- 2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υλοποιεί το παρακάτω πρόγράμμα:


Εκμάθηση Γαλλικής Γλώσσας, επιπέδου Α2 διάρκειας 60 ωρών

Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005, ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν στισ εξετάσεις του κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
Βεβαίωση ότι απασχολούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών


Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι ανοικτή μέχρι την συμπλήρωση των γκρουπ. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Μαρτύρων 2 (Εργατικό Κέντρο Χίου), Χίος ΤΚ 82100. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...