Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Θερινό πρόγραμμα του Harvard στην Αργολίδα δωρεάν Tο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard πραγματοποιεί Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (“High School Summer Program - HSSP”), το οποίο απευθύνεται σε δέκα μαθητές της A’ και Β’ τάξης Λυκείου (ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, της Γ’Λυκείου) του νομού Αργολίδος.

 Αξιοποιώντας την επιστημονική μεθοδολογία αντιστοίχων προγραμμάτων που πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι στο Πανεπιστήμιο Harvard, το νέο αυτό πρόγραμμα στοχεύει να φέρει τους συμμετέχοντες μαθητές σε επαφή με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και προσεγγίσεις οι οποίες θα τους προετοιμάσουν σε μεγάλο βαθμό για το επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής τους, το πανεπιστήμιο.

Tο εντατικό αυτό πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί από τον κ. Νικόλα Πρεβελάκη, Λέκτορα Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και Αναπληρωτή Διευθυντή Υποτροφιών και Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσινγκτον.

Βοηθοί του διδάσκοντος θα είναι δύο προπτυχιακοί φοιτητές 3ου ή 4ου έτους, ένας από το Harvard, ο άλλος από Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ομάδα των στελεχών του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος θα υποστηρίζει τόσο την οργάνωση όσο και την υλοποίησή του. Το HSSP προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες.

Θα διεξαχθεί στο κτήριο Ιατρού, όπου στεγάζεται το ΚΕΣ, στο Ναύπλιον. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του είναι 25 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2012. Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 16 Ιανουαρίου 2012 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαρτίου 2012.

* Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, κυρία Ματίνα Γκόγκα (τηλ.:
2752047040, e-mail: hssp_greece@mail.chcs.harvard.edu ).
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος,
Πανεπιστήμιο Harvard
via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...