Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Επαγγελματική κατάρτιση για 1.480 ανέργους


Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων έδωσε το «πράσινο φως» σε νέα προγράμματα για την ενίσχυση 1.480 ανέργων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω των Εξειδικευμένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τα προγράμματα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 13.090.000 ευρώ, ενώ υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Οι νέες δράσεις παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ).

Στα αντικείμενα κατάρτισης-προκατάρτισης περιλαμβάνεται εκπαίδευση σε θέματα όπως υφαντική, κατασκευή ειδών δώρου και χειροτεχνημάτων, παραγωγή και συσκευασία οικολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, κηπουρική, εκμάθηση γραφικών τεχνών κ.ά.

Τις υπηρεσίες στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες θα τις παρέχουν τα εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ενταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και τέλος, τα εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ενταξης ατόμων απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση.

Πιστοποίηση

Στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εντάσσονται μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κ.λπ.

Να επισημανθεί ότι τα εξειδικευμένα ΚΕΚ είναι πιστοποιημένα και διαθέτουν όχι μόνον ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και την ενδεδειγμένη υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων.

Η έγκριση των παραπάνω προγραμμάτων σηματοδοτεί την προσπάθεια του υπουργείου να ανταποκριθεί άμεσα στις αυξανόμενες ανάγκες των ανέργων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ουσιαστική συνεργασία και την ενεργοποίηση εξειδικευμένων φορέων.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...