Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Διανομη δωρεάν τροφίμων από το Δ. Αγίας Βαρβάρας


O δήμος Αγίας Βαρβάρας σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων, συμμετέχει στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων (ζυμαρικών, ρυζιού, φέτας ΠΟΠ και γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα άτομα ή οικογένειες με ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000€. Το ανωτέρω εισόδημα προσαυξάνεται κατά 30 % για την σύζυγο και τα πρώτα δύο ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενο παιδί, ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%. Επιπλέον, το εισόδημα των 12.000€ προσαυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Οι πολύτεκνες οικογένειες  θα πρέπει να απευθυνθούν στους συλλόγους πολυτέκνων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

Αίτηση του δικαιούχου
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για την συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του φορέα υλοποίησης Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.«ΕΔΡΑ»
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων στη ΜΚΟ ΕΔΡΑ
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του δικαιούχου
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο
 Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου Εισοδήματος, του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος (οικονομικό έτος 2011) ή θεωρημένο αντίγραφο υποβληθείσης δήλωσης (Ε1) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, σε περιπτώσεις Ατόμων με Αναπηρία.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012:

1ο ΚΑΠΗ, Καλατζάκου 7, 2105690075
3ο ΚΑΠΗ, Παπαδιαμάντη 267, 2105696511
ΚΕΦΑ, Ηρακλείου 20, 2105691161

 via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...