Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Εθελοντική αιμοδοσία στον Αμμότοπο Άρτας


Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας σας ενημερώνουμε ότι στις 26/02/2012 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από τις 9:00 π.μ. έως και τη 1:00 μ.μ. έχει προγραμματιστεί αιμοδοσία στον Αμμότοπο.    

Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί  στον Αμμότοπο από την Αιμοδοτικό Σύλλογο Απανταχού Αμμοτοπιτών. Προσκαλούνται οι εθελοντές Αιμοδότες να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια διότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες.

Ο εθελοντής αιμοδότης θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

· Πριν την Αιμοληψία, ο κάθε υποψήφιος Αιμοδότης εξετάζεται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της Αιμοδοσίας.

· Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα ηλικίας 18-60 ετών μπορεί άφοβα να δίνει αίμα.

· Η Αιμοδοσία είναι τελείως ανώδυνη και διαρκεί 5-10 λεπτά της ώρας.

· Κανένα φάρμακο δεν αντικαθιστά  το αίμα που χρειάζεται ο ασθενής.

Ο εθελοντής αιμοδότης δίνοντας αίμα:

· Αισθάνεται ως άνθρωπος την ηθική ικανοποίηση ότι κάνει το καθήκον του σώζοντας μια ζωή  και ως πολίτης  ότι συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας του λαού.

· Δικαιούται αίμα σε ώρα προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης.

· Δικαιούται δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις στο νοσοκομείο.

·  Συμβάλει ανεκτίμητα στην κάλυψη των αναγκών της χώρας μας σε αίμα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...