Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Έναρξη της 2ης Σχολής Γονέων στη Σκόπελο


Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι την Παρασκευή 09/03/2012 στις 17:00 στη Δημοτική Κοινότητα - Γραφείο Εθελοντών (δίπλα από το ΚΕΠ) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση της 2ης Σχολής Γονέων στη Σκόπελο.

Στη συνάντηση:
θα γίνουν οι επίσημες εγγραφές των ενδιαφερομένων στη σχολή γονέων.
θα οριστεί από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες η συγκεκριμένη ημέρα και η διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων της ομάδας (σχολής γονέων).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.


Κατερίνα Λιθαδιώτη,
Εκπαιδεύτρια Σχολών Γονέων, MSc Ψυχολόγος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6983833342

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...