Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Προσλήψεις για 4μηνη απασχόληση στο Δήμο Θεσσαλονίκης


Την πρόσληψη 16 ατόμων και συγκεκριμένα έντεκα 11 εργατών γενικών καθηκόντων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 3 τεχνιτών οικοδόμων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 χειριστών μηχανημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αναμένεται να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στην προγραμματισμένη συνεδρίασή του, την προσεχή Δευτέρα 26 Μαρτίου.

Οι προσληφθέντες θα εργαστούν στα έργα αυτεπιστασίας της διεύθυνσης Οδοποιίας. Η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού αυτού θα είναι 135 ημέρες και η δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη μισθοδοσία τους θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη δαπάνη που έχει προβλεφθεί για την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου. Για τα άτομα που θα απασχοληθούν στα έργα ασφαλτοστρώσεων απαιτείται αντίστοιχη εμπειρία.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...