Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Δίκτυο αλληλεγγύης για θέσεις εργασίας σε ανέργους


Τη σύσταση Νομικού Προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα λειτουργεί ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο (Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου: Δίκτυο Αλληλεγγύης) με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, αποφάσισαν δώδεκα φορείς του Ν. Ρεθύμνου:

1. Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Συντονιστής Εταίρος) που εκπροσωπείται από τον κ. Σπαχή Οδυσσέα, Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.
2. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Πιπεράκη Ιωάννη.
3. Ο Δήμος Αμαρίου που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Σημαντήρα Στέφανο.
4. Ο Δήμος Ανωγείων που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Κεφαλογιάννη Σωκράτη.
5. Ο Δήμος Μυλοποτάμου  που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Κόκκινο Δημήτριο.
6. Ο Δήμος Ρεθύμνου που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Μαρινάκη Γεώργιο.
7. Το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου που εκπροσωπείται από τον κ. Νικολιδάκη Γεώργιο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
8. Το Κ.Ε.Κ. Ανάπτυξη Κρήτης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πετράκη Νικόλαο, Πρόεδρο του Δ.Σ.
9. Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) που εκπροσωπείται από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα. Λιονή Μαρία, ή τον Διευθυντή κ. Δαράκη Μιχαήλ.
10. Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εναλλακτικού Τουρισμού που εκπροσωπείται από τον κ. Παπαδάκη Ιωάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ.
11. Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης που εκπροσωπείται από τον κ. Τσακαλάκη  Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Δ.Σ.
12. Το Σωματείο Α.με.Α. Ρεθύμνου που εκπροσωπείται από τον κ. Τσαχάκη Δημήτριο, Πρόεδρο του Δ.Σ.

Σκοπός της εταιρείας είναι η υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων» στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο σκοπός θα επιτευχθεί με την εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων δράσεων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη που περιλαμβάνουν από την προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων μέχρι και την επιβεβαίωση και βιωσιμότητα  της εξασφάλισης των θέσεων απασχόλησης ή της βιώσιμης επιχειρηματικής δράσης των ωφελούμενων. Τα παραπάνω σχέδια με μορφή ολοκληρωμένης Πράξης (έργο ή σύνολο έργων), που προτείνονται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη προς έγκριση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στα πλαίσια της ένταξης της συνολικής Πράξης,  στον αντίστοιχο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλέγονται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ονομαζόμενη Δικαιούχο της Πράξης,  προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.

Η υλοποίηση της πράξης θα γίνει ιδίως με:
1. Την ενεργοποίηση και συντονισμένη κινητοποίηση των τοπικών φορέων μέσω της διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών, ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης και προώθησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων (μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, συντονισμό και διαχείριση πράξης, κατάρτιση-επιμόρφωση, πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη)  με στόχο την κοινωνική ένταξη, την προώθηση στην απασχόληση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την εξασφάλιση της δημιουργίας βιώσιμων και εξασφαλισμένων τουλάχιστον για 3 μήνες θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης για ανέργους (ομάδες στόχων) στις τοπικές κοινωνίες παρέμβασης.

2. Την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού με προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ώστε με τη δημιουργία τοπικών συμμαχιών, τη μόχλευση αναγκαίων πόρων και δυνάμεων εντός και εκτός εταιρικών σχημάτων και με τις επιχειρήσεις της οριοθετημένης περιοχής, και τις αναγκαίες συνοδευτικές υποστηρικτικές ενέργειες,  να επιτευχθεί και να διευρυνθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των
ευάλωτων ομάδων – στόχων.

3. Την οργανική σύζευξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των τοπικών κοινωνικών φορέων-μελών με άλλους τοπικούς,  εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διακρατικούς φορείς σε ενεργά και λειτουργικά αντίστοιχα δίκτυα δράσεων με συναφείς μεταξύ τους σκοπούς και στόχους.

4. Την έκδοση και δημοσίευση των ερευνών, μελετών, πορισμάτων και  αποτελεσμάτων των παραπάνω καθώς και την έκδοση οδηγών, φυλλαδίων, και γενικότερου υποστηρικτικού  υλικού με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας.

5. Τη συμμετοχή και διοργάνωση ημερίδων, συναντήσεων, εκδηλώσεων, ομάδων εργασίας, συμποσίων, συνεδρίων, εκστρατειών ευαισθητοποίησης κ.ά. με θέματα συναφή με τους στόχους τις εταιρείας.

Η υπογραφή του καταστατικού της ιδρυόμενης εταιρείας έγινε την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Εκτός από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών παρόντες ακόμη ήταν ο κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Σκεύος Παπαϊωάννου, ο καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιώργος Τσιώλης, ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κ. Τάσος Παπαδουράκης, οι εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ/ΚΠΑ2 Ρεθύμνου κα Μανωλία Βασιλάκη & Στέργιος Βογιατζής, η Διευθύντρια του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Ζαχαράκη, ο Διευθυντής κ. Δημήτρης Παττακός και στελέχη του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., το μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης κ. Νίκος Κουμνάς, στελέχη του Δήμου Ρεθύμνης και στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & του ΚΕΚΑΠΕΡ ΠΕ Ρεθύμνης.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι στόχοι της εταιρείας είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί επειδή α) η σύνθεσή της είναι αντιπροσωπευτική (εκπροσωπούνται φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της τοπικής κοινωνίας), β) οι εταίροι έχουν σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων, γ) ο σχεδιασμός των δράσεων έγινε με αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, της εμπειρίας των τοπικών φορέων και των προτάσεων εκπροσώπων & φορέων των ωφελούμενων ομάδων και των υπηρεσιών υποστήριξης & πρόνοιας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών συμφώνησαν να συνεργαστούν και να υποβάλουν από κοινού προτάσεις στο πλαίσιο της αναμενόμενης προκήρυξης του προγράμματος ΤοπΣΑ (Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας).

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...