Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»


Σε αλλαγές των όρων ένταξης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησής του από πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τον Ιούλιο του 2011   έως σήμερα το πλήθος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις τράπεζες για ένταξη στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 47.000, από τις οποίες περίπου οι μισές έλαβαν προέγκριση δανείου, ενώ για άνω των 10.000 εξ αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 95 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Επίσης, αναφορικά με τις εκταμιεύσεις, 4.400 αιτήσεις έχουν λάβει προκαταβολή δανείου ενώ 1.800 ολική εκταμίευση.

Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στις αλλαγές των όρων ένταξης στο πρόγραμμα με στόχο τη  διευκόλυνση των πολιτών για συμμετοχή σε αυτό αλλά και  την παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά.

Οι αλλαγές του προγράμματος είναι:
Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή το οικογενειακό τις 20.000 ευρώ, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού

Άρση των περιορισμών σχετικά με α) κτίρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία αίτηση ανά πολίτη

Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια

Δυνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετές προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα δανείων

Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του π/υ της κάθε αίτησης

Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία.

Έτσι επιλέξιμες κατοικίες είναι πλέον το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.μ.

Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Τα κίνητρα για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες ωφελουμένων από το πρόγραμμα έχουν ως εξής:

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται όσοι πολίτες έχουν ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Λαμβάνουν 70% επιχορήγηση, 30% άτοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015).

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι πολίτες που έχουν ατομικό εισόδημα πάνω από 12.000 και έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα πάνω από 20.000 και έως 60.000 ευρώ. Λαμβάνουν 35% επιχορήγηση, 65% άτοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015).

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι πολίτες με ατομικό εισόδημα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ή οικογενειακό εισόδημα από 60.000 έως 80.000 ευρώ. Λαμβάνει 15% επιχορήγηση  85% άτοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015).

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...