Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Κοινωνικό Ιατρείο στην Καρδίτσα


Κατά την Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου της 1ης Μαρτίου 2012, μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων, τέθηκε προς συζήτηση η αναγκαιότητα για την ανάληψη πρωτοβουλίας παροχής βοήθειας στους των πληττόμενους από την κρίση συμπολίτες μας.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίσθηκε ομόφωνα η ίδρυση και λειτουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ για την δωρεάν παροχή ιατρικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη.

Στη λειτουργία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ που θα στηριχθεί στην ανιδιοτελή συμμετοχή των ιατρών της Καρδίτσας θα ζητηθεί η συνδρομή και άλλων κοινωνικών φορέων και θεσμών του νομού μας, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εξασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας του σε βάθος χρόνου.

Το καθήκον της μελέτης των οργανωτικών προϋποθέσεων και λεπτομερειών και της εξασφαλίσεως των απαιτουμένων μέσων και πόρων για την έναρξη και συνέχιση της λειτουργίας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ανάλαβε το Δ.Σ. του Συλλόγου.
Σύντομα θα υπάρξουν νεώτερες ανακοινώσεις για το θέμα.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...