Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Φθηνές πατάτες και στα Βριλήσσια


Ο ∆ήµος Βριλησσίων, αντιλαµβανόµενος τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες  που η αντιµετωπίζει η χώρα µας και τις συνεχώς αυξανόµενες δυσκολίες που  αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι δηµότες για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα, προχωρά σε νέες δράσεις για την ενίσχυση των νοικοκυριών αποδεικνύοντας  έτσι ότι οι βριλησσιώτες είµαστε και παραµένουµε µια κοινωνία αλληλεγγύης  και κοινωνικής προσφοράς.
ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν τους δηµότες και κατοίκους της πόλης µας, που επιθυµούν  να προµηθευτούν καλές πατάτες σε πραγµατικά χαµηλές τιµές να  συµπληρώσουν την αίτηση παραγγελίας, έντυπο της οποίας θα βρίσκεται στο  ισόγειο του ∆ηµαρχείου Βριλησσίων στο Γραφείο ∆ηµότη (∆ηµητρίου  Βερνάρδου 23) τηλ.213-2050500 & 599 ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του  ∆ήµου http://www.vrilissia.gr.

Η συλλογή των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 6 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την  Τρίτη 13 Μαρτίου. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν το έντυπο  παραγγελίας: αποκλειστικά σε έντυπη µορφή στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου στο  Γραφείο ∆ηµότη από τις 07:00 έως τις 19:00.

Σηµειώνεται ότι θα διατίθενται συσκευασίες των 30 κιλών µε 9,00 ευρώ η  συσκευασία στις τιµές περιλαµβάνεται και ο ΦΠΑ 13%. Η διανοµή θα πραγµατοποιηθεί από τους ίδιους τους παραγωγούς, αυστηρά,  σύµφωνα µε τα έντυπα παραγγελίας το Σάββατο 17 Μαρτίου µετά τις 09:00  στο χώρο της πρώην Ναυτικής Βάσης(είσοδος από οδό Καλιανίου).  Θα  υπάρξει προηγουµένως σχετική ενηµέρωση.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...