Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων στις ευπαθείς ομάδες από το Δήμο Κορυδαλλού


O Δήμος Κορυδαλλoύ σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό "ΕΔΡΑ"- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων, συμμετέχει στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων (ζυμαρικών, ρυζιού, φέτας ΠΟΠ και γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα άτομα ή οικογένειες με ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000€.

Το ανωτέρω εισόδημα προσαυξάνεται κατά 30 % για την σύζυγο και τα πρώτα δύο ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενο παιδί, ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%. Επιπλέον, το εισόδημα των 12.000€ προσαυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

Αίτηση του δικαιούχου
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για την συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του φορέα υλοποίησης Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.«ΕΔΡΑ»
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του δικαιούχου
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου Εισοδήματος, του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος (οικονομικό έτος 2011) ή θεωρημένο αντίγραφο υποβληθείσης δήλωσης (Ε1) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, σε περιπτώσεις Ατόμων με Αναπηρία.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού, Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, τηλ. 210-49.63.917, 210-49.58.947, 210-49.77.510.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...