Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Μια on-line φόρμα βιογραφικών για εύρεση εργασίας για φοιτητές


Μια ειδική φόρμα όπου ο κάθε φοιτητής θα μπορεί να αναρτά το βιογραφικό του σημείωμα ανέπτυξε στα πλαίσια της διατριβής του στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας ο Παύλος Χατζηγιαννάκογλου.
Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι τελειόφοιτοι θα μπορούν να αναρτήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας ή μια θέση για πρακτική εξάσκηση. Σίγουρα ένα βοηθητικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.onlinecv.gr/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...