Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Αντικαθιστούν το ευρώ με το... μαϊδί

Ένα νέο νόμισμα, το «μαϊδί», έρχεται στην Κω...

Ενα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση θα μπορούν να προσφέρουν εργασία, προϊόντα ή υπηρεσίες, για τα οποία θα αμειφθούν με μαϊδί, πιστώνοντας έτσι το λογαριασμό τους. Τα μέλη του δικτύου θα μπορούν να βλέπουν online υπηρεσίες ή προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα από άλλα μέλη του δικτύου και να τους πληρώσουν με μαϊδί που έχουν αποκτήσει.

Άνά πάσα στιγμή κάθε μέλος του δικτύου να μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι μπορεί να “πουλήσει” ή να “αγοράσει”. Τα μέλη μπορούν να αρνηθούν οποιαδήποτε πρόσκληση για συναλλαγή.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...