Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

H PillBOX στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου


PillBOX Open Market | Απρίλιος 2012

Η PillBOX στηρίζει την οργάνωση Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδα.

Καθόλη τη διάρκεια του PillBOX Open Market 5 Απριλίου 2012, θα υπάρχει η παρουσία των Γιατρών του Κόσμου, για τη φαρμακευτική και οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης.

Η PillBOX προτρέπει τον κάθε ένα από εμάς να προσφέρει κάποιο φάρμακευτικό σκεύασμα που αναφέρεται στις παρακάτω φωτογραφίες την ημέρα της εκδήλωσης, για να βοηθήσουμε όλοι το τόσο δύσκολο αλλά πολύτιμο έργο των Γιατρών του Κόσμου.

Αναλυτικά με ενδεικτική λίστα φαρμάκων που χρειάζονται στη σελίδα της PillBOX

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...