Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Ισχυρά Πτυχία και στην Ελλάδα:Πιστοποίηση Eurobachelor έλαβε το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ!


Πιστοποίηση τύπου Eurobachelor έλαβε το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και είναι πλέον  ένα από τα πολύ λίγα στην Ευρώπη – και το μόνο στην Ελλάδα- που έχει λάβει τη σημαντική αυτή διάκριση!
Τα πτυχία των τμημάτων Χημείας που έχουν λάβει την εν λόγω πιστοποίηση αναγνωρίζονται στον ευρωπαϊκό χώρο ανωτάτης εκπαίδευσης ως υψηλών προδιαγραφών, ενώ διευκολύνει σημαντικά τους φοιτητές στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό  έχει αντίκρισμα στον ευρωπαϊκό εργασιακό χώρο.

Η πιστοποίηση  Eurobachelor δίνεται από το Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο Χημείας (ECTNA), τον μοναδικό επίσημο φορέα για τη χημική εκπαίδευση στην Ευρώπη που έχει υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χημικών και Μοριακών Επιστημών (EuCheMS). Το Eurobachelor ουσιαστικά βασίζεται στο ενιαίο σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS – European Credit Transfer System), το οποίο καθιερώθηκε με τη Διακήρυξη της Μπολόνιας. Η συνθήκη, την οποία υπέγραψαν 29 υπουργοί Παιδείας της Ε.Ε. το 1999, προωθεί τη δημιουργία ενός ενιαίου ανώτατου χώρου εκπαίδευσης μέσω της εύκολης αναγνώρισης και σύγκρισης των τίτλων σπουδών αλλά και της κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών.

 «Είναι πολύ σημαντική αναγνώριση για το τμήμα μας. Το κυνηγάμε χρόνια. Οι απόφοιτοί μας με αυτήν την πιστοποίηση αποκτούν ακόμη ένα προσόν, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξωτερικό», τόνισε ο πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ Ανδρέας Γιαννακουδάκης, προσθέτοντας ότι το τμήμα οφείλει να ευχαριστήσει όλους εκείνους που πίστεψαν στην προσπάθεια αυτή και δούλεψαν για την επίτευξή της, μεταξύ των οποίων είναι η επίκουρη καθηγήτρια Ευαγγελία Βαρέλλα, που συμμετέχει ενεργά στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιτροπές.

Οι απόφοιτοι του τμήματος θα αποκτούν, εφόσον το επιθυμούν, παράλληλα με το πτυχίο τους και βεβαίωση της πιστοποίησης Eurobachelor, η οποία θα τους διευκολύνει σε ακαδημαϊκό αλλά και εργασιακό επίπεδο.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...