Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Δ. Αθηναίων: Πρόσληψη 625 άνεργων μέσω κοινωφελούς εργασίας


Ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013, συμμετέχει σε συνεργασία με επτά ΜΚΟ στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την υλοποίηση της πράξης: «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - Κεντρικός Τομέας».

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αφορούν ευκαιρίες απασχόλησης για συνολικά 625 ανέργους, με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Βασικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή στα προγράμματα είναι η κάρτα ανεργίας καθώς και πιστοποιητικό (τίτλος σπουδών, άδεια ή λοιπές βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος κ.λπ.) της ειδικότητας που απαιτείται κάθε φορά, όπως, μεταξύ άλλων,  διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νομικοί, πτυχιούχοι πληροφορικής, κοινωνικοί επιστήμονες, παιδαγωγοί, διάφορες τεχνικές ειδικότητες, γυμναστές, δημοσιογράφοι κ.α.

Οι επτά ΜΚΟ που θα συνεργαστούν, ως Δικαιούχοι φορείς, με τον Δήμο Αθηναίων είναι οι: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, ΠΡΑΞΙΣ, ΚΜΟΠ, ΑΘΗΝΑ, ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ και ΚΕΑΝ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr καθώς και στις ιστοσελίδες των επτά ΜΚΟ

1. www.praksis.gr
2. www.athina.org.gr
3 www.erymanthos.eu
4 www.kean.gr
5 www.equalsociety.gr
6 www.kmop.gr
7 www.startupgreece.gr

Το πρώτο πρόγραμμα που αφορά την ΜΚΟ «ΑΘΗΝΑ» θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις από σήμερα, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα αναρτηθούν σταδιακά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΜΚΟ μέχρι και αρχές Ιουλίου.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...