Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Δωρεάν εξέταση και για τα "πρωτάκια" της Καστοριάς


Σας ενημερώνουμε πως σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Νοσοκομείου Καστοριάς, θα δίνεται η δυνατότητα, οι εξετάσεις που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο (παιδίατρο, καρδιολόγο, οδοντίατρο), να γίνονται στο Νοσοκομείο δωρεάν.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνει μια προεργασία για να εξυπηρετηθεί το σύνολο των παιδιών.

Παρακαλούμε οι διευθύντριες-ντές των Νηπιαγωγείων να στείλουνε στο e-mail ή το fax του συλλόγου, κατάσταση των νηπίων που θα εγγραφούν στο Δημοτικό Σχολείο, όπως επίσης και τον αριθμό των προνηπίων που εκτιμούν πως θα εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο.

Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, με τον ίδιο τρόπο, να στείλουνε καταστάσεις των παιδιών που πρόκειται να πάνε στην 3η και 5η τάξη και χρειάζονται ατομικό δελτίο υγείας, έως την Παρασκευή 25 Μαίου.

Στη συνέχεια θα διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα επισκέψεων στο Νοσοκομείο τις απογευματινές ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι ώστε να εξεταστούν όλα τα παιδιά έως τη 10η Σεπτεμβρίου, η οποία, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, είναι η καταληκτική ημερομηνία για να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις από τους γονείς στους Διευθυντές των σχολείων.

Μόλις διαμορφωθεί το πρόγραμμα, θα σταλεί ανακοίνωση προς τους γονείς.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.

(Λόγω έλλειψης οφθαλμίατρου στο Νοσοκομείο και στο Ι.Κ.Α, θα γίνει μια επαφή του Δ.Σ. με τον Ιατρικό Σύλλογο στα πλαίσια της ίδιας προσπάθειας για την οποία σύντομα θα ενημερωθείτε.)

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...