Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Προκήρυξη 110 θέσεων εργασίας από το Δήμο Νεάπολης Συκεών


Τη στήριξη της απασχόλησης με συνεχείς νέες θέσεις εργασίας επιδιώκει με κάθε τρόπο ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, προσπαθώντας να συμβάλλει ενεργά και αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της μάστιγας της ανεργίας που ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας.
Μετά την:
•πρώτη προκήρυξη, σε συμφωνία συνεργασίας με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για την πρόσληψη 120 ατόμων τριών διαφορετικών ειδικοτήτων (τραπεζοκόμοι, σχολικοί τροχονόμοι, καθηγητές φυσικής αγωγής) και που έληξε πριν λίγες εβδομάδες,
•την προκήρυξη 22 συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που έληξε πριν λίγες ημέρες,
•και την προκήρυξη για 33 συμβάσεις έργου από το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, βρεφονηπιοκόμοι, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, καθαριότητα, ιατρικά εργαστήρια, οικογενειακοί βοηθοί, βοηθοί μαγείρων) που λήγει την 1η Αυγούστου,
ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τη νέα προκήρυξη, σε συμφωνία συνεργασίας με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων-Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για 110 νέες θέσεις εργασίας στο δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Παράλληλα, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ και νέα προκήρυξη, σε συμφωνία συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για 200 νέες θέσεις εργασίας στο δήμο Νεάπολης-Συκεών.

«Απέναντι στο καυτό πρόβλημα της ανεργίας οφείλουμε να αντιδράσουμε ουσιαστικά και με κάθε τρόπο αξιοποιώντας, μέσα σε ένα σύστημα διαφάνειας, κάθε ευκαιρία και δυνατότητα που μας προκύπτει. Έτσι, δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι, μέσα από τον πολλαπλασιασμό των δράσεών μας και την έγκαιρη ωρίμανση των σχεδίων μας, να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία προς όφελος των νέων αλλά και της κοινωνίας, αφού αυτή θα εισπράξει τα οφέλη από τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα», δηλώνει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

Από σήμερα οι αιτήσεις
Σήμερα είδε και επίσημα το φως της δημοσιότητας η προκήρυξη για 110 νέες θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, (ΠΣΔ Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης)- Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Δήμος Νεάπολης-Συκεών», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους).

Αντικείμενο της συνεργασίας με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει:
κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων,
κλαδοτεμαχισμό και ενεργειακή αξιοποίηση κλαδεύσεων,
πιλοτικές δράσεις ανακύκλωσης,
διαχείριση και εξοικονόμηση ενεργειακών και υδατικών πόρων,
αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών,
πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης της Πολιτιστικής Γειτονιάς

Οι 110 επιλεγέντες θα απασχοληθούν με ευθύνη της ΜΚΟ του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), με τη διαχείριση των θέσεων να γίνεται από το δήμο Νεάπολης-Συκεών με συγκεκριμένες στοχεύσεις και κατευθύνσεις, ενώ η επιλογή τους θα γίνει από το ΑΣΕΠ με βάση το σύστημα της μοριοδότησης.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ 01 και να την υποβάλουν, από σήμερα, 27/07/2012 έως 6/08/2012, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), (Ώρες: 09:00-14:00), στη διεύθυνση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ / Κωλέττη 24, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, (τηλ. 2310545967), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:
α) στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.imegsevee.gr)
γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr),
δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
ε) στην ιστοσελίδα του δήμου μας www.sykies.gr

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στη συμπλήρωση των αιτήσεων, βοήθεια θα προσφέρεται σε όλους τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς του δήμου, στις ακόλουθες διευθύνσεις:
• Δ.Ε. Αγ. Παύλου: Συμβουλευτικός Σταθμός Αγ. Παύλου (Ηπείρου 9-11, στο δημοτικό κατάστημα). Τηλ.: 2313.300206 (ώρες 08:00-16:00).
• Δ.Ε. Νεάπολης: Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης (δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, Ελ. Βενιζέλου 125). Τηλ.: 2310.671100- εσωτ. 123, 128, 129 & 199 (ώρες 09:00-21:00)
• Δ.Ε. Πεύκων: Συμβουλευτικός Σταθμός Πεύκων (δημοτικό κατάστημα Πεύκων, Ειρήνης 19). Τηλ.: 2313.502226 (ώρες 09:00-21:00)
• Δ.Ε. Συκεών: Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών (Στρ. Σαράφη 1, στο ισόγειο του δημαρχείου). Τηλ.: 2313.313151, 117, 154, 162 & 164 (ώρες 09:00-21:00)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...