Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

150 θέσεις εργασίας σε 15 νομούς


Οι θέσεις αφορούν τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Δωδεκανήσου, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευβοίας, Ροδόπης, Χανίων, Ιωαννίνων, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ηρακλείου.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 150 θέσεων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το φορέα πρόσληψης:
- Ε.Τ.Α.Α., Ενιαίες Υπηρεσίες, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρνη 22, τ.κ. 104 33, υπόψη κας Αρ. Βαρκάρη (τηλ. επικοινωνίας:210 5217 413, 414) , ή
- Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, τμήμα Διοικητικού, Αχαρνών 27, τ.κ. 104 39- Αθήνα υπόψη κας Μ. Σωτηροπούλου (τηλ. επικοινωνίας : 210 8227 054, 8820 439)
- ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, Σωκράτους 53, τ.κ. 104 31- Αθήνα υπόψη κας Ν. Γεωργακή , (τηλ. επικοινωνίας : 210- 5217415).

Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Ιουλίου 2012 και λήξης η 30η Ιουλίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...