Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Νέες κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας σε τρεις δήμους της Αττικής


Την ένταξη της πράξης «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων.

Η συγκεκριμένη πράξη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η πράξη αφορά στη λειτουργία για δύο έτη των παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δομή παροχής Συσσιτίων
Κοινωνικό Φαρμακείο
Δημοτικός Λαχανόκηπος
Τράπεζα Χρόνου
Γραφεία Διαμεσολάβησης

Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω δομών θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...