Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Δίκτυο Αλληλεγγύης κι Ανταλλαγών Σάμου


Φεστιβάλ Αντίστασης κ. Αλληλεγγύης....

Το Δίκτυο αποτελεί ένωση κοινωνικών ομάδων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στη Σάμο και έχουν ως βασικούς στόχους:


Tη συγκρότηση συλλογικών ομάδων παραγωγής προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, ανταλλαγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών , συγκρότηση και δράση ομάδων κοινωνικής αλληλεγγύης,
καλλιέργειας του πνεύματος, της τέχνης και του πολιτισμού.

Tη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από τη συστηματική επιμόρφωση των μελών του σε θέματα εναλλακτικής οικολογικής παραγωγής προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, σεβασμού του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και κατασκευών, παραγωγής και ορθολογικής χρήσης ήπιων μορφών ενέργειας, με διοργάνωση σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηριακών δράσεων.

Σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη δημιουργία δικτύου στήριξης σε ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες.

Την εξέλιξη της κοινωνίας με βάση την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη, την αυτό-οργάνωση, την κοινωνική προσφορά και την αλληλοβοήθεια.

Αναλυτικά οι δράσεις και περαιτέρω πληροφορίες εδώ και στο Facebook.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...