Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Πρακτική άσκηση για 30 άνεργους πτυχιούχους στην Ευρώπη από Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠροκηρύχθηκαν 30 θέσεις πρακτικής άσκησης για άνεργους πτυχιούχους στο πλαίσιο του νέου προγράμματος κινητικότητας Leonardo Da Vinci 2012-2014 του Κ.Ε.Κ. Μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής αναλυτικά στην ιστοσελίδα http://dikeppee.uoi.gr

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LEONARDO DA VINCI
Από το 2003 το Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση των δράσεών του και στη διασύνδεση του ΠΙ με τη διεθνή αγορά εργασίας δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci (LdV). Συγκεκριμένα έχει συντονίσει την υλοποίηση 4 προγραμμάτων κινητικότητας, στα οποία συμμετείχαν 64 άτομα ολοκληρώνοντας επιτυχώς περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας από 2 έως 6 μήνες σε 32 οργανισμούς υποδοχής σε 13 χώρες της Ε.Ε.

Α) Τίτλος έργου: "Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας για Φοιτητές Πανεπιστημίου", Κωδικός έργου: EL/2003/PL/120
Χρονική διάρκεια: 1/10/2003-31/12/2004
Συμμετέχοντες: 20 φοιτητές (11 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 6 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 3 προπτυχιακοί φοιτητές του ΑΤΕΙ Ηπείρου)
Οργανισμοί υποδοχής: 8 οργανισμοί (εταιρίες, ομοσπονδίες, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικός οργανισμός)
Χώρες υποδοχής: 4 (Αυστρία, Δανία, Ισπανία και Κύπρος).
Διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης: 5 3μηνες περίοδοι, 11 4μηνες και 4 6μηνες.

Β) Τίτλος έργου: "Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Ευκαιρίες: Ζώντας, Μαθαίνοντας και Δουλεύοντας στην Ευρώπη", Κωδικός έργου: EL/2006/PL/104
Χρονική Διάρκεια: 2/11/2006-30/9/2008
Συμμετέχοντες: 11 άτομα (2 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 9 πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ)
Οργανισμοί υποδοχής: 6 οργανισμοί (πανεπιστήμια, νοσοκομείο, ερευνητικό κέντρο, βιβλιοθήκη)
Χώρες υποδοχής: 5 (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Κύπρος)
Διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης: 3 2μηνες περίοδοι, 4 3μηνες, 1 4μηνη και 3 6μηνες.

Γ) Τίτλος έργου: «Ευρωπαϊκές επαγγελματικές ευκαιρίες: Ζώντας, Μαθαίνοντας και δουλεύοντας στην Ευρώπη», Κωδικός έργου: LLP-LDV/PLM/2007/EL/80
Χρονική διάρκεια: 9/12/2008-30/4/2009
Συμμετέχοντες: 5 άτομα (3 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2 πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ)
Οργανισμοί υποδοχής: 2 οργανισμοί (ερευνητικό κέντρο και εταιρία)
Χώρες υποδοχής: 2 (Δανία και Κύπρος)
Διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης: 5 3μηνες περίοδοι

Δ) Τίτλος έργου: «Εργασιακή εμπειρία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας», Κωδικός έργου: 2010-1-GR1-LEO02-03966
Χρονική διάρκεια: 8/11/2010-31/5/2012
Συμμετέχοντες: 28 πτυχιούχοι (21 πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 7 πτυχιούχοι άλλων ελληνικών ΑΕΙ)
Οργανισμοί υποδοχής: 19 οργανισμοί (ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής, νοσοκομείο, ομοσπονδία)
Χώρες υποδοχής: 11 (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία)
Διάρκεια περιόδων πρακτικής άσκησης: 14 3μηνες περίοδοι, 4 4μηνες περίοδοι, 5 5μηνες περίοδοι, 5 6μηνες περίοδοι

Ε) Τίτλος έργου: «Συνδέοντας Θεωρία και Πράξη: Ευρωπαϊκή κινητικότητα Πτυχιούχων με στόχο την πρακτική άσκηση», Κωδικός έργου: 2010-1-GR1-LEO 02-09765
Χρονική διάρκεια: 2012-2014 (Έγκριση: Ιούνιος 2012/Υπογραφή σύμβασης: Νοέμβριος 2012)
Συμμετέχοντες: 30 Άνεργοι Πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
Οργανισμοί υποδοχής: 16 (μικρο-μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικούς φορείς & ένα νοσοκομείο)
Χώρες υποδοχής: 6 (Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Κύπρο, Σλοβακία & Σλοβενία)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΕΚ (2003-2012)
Στο πλαίσιο των 4 πρώτων προγραμμάτων κινητικότητας Leonardo Da Vinci (2003-2012), το ΚΕΚ έχει συνεργαστεί με 32 οργανισμούς σε 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία.
 ΑΥΣΤΡΙΑ
Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (BFI), Linz
Institut für Berufs und Erwachsenebildungforschung an der Johannes Kepler Universität Linz (I.B.E.), Linz

ΓΑΛΛΙΑ
Centre Gernet-Glotz, History and Anthropology of Ancient Societies, Paris
TIMC-IMAG Laboratory - Faculty of Medicine, University Joseph Fourier, Grenoble
UMR 5189 HISOMA – History and Sources of Ancient Societies/Université Lumière Lyon2, Lyon

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Dessau Medical Center, Departments of Dermatology, Venereology, Allergology and Immunology, Dessau
Institute for Greek and Latin Philology, University of Hamburg, Hamburg
Institut für Verbundwerkstoffe GmbH, Kaiserlautern

ΔΑΝΙΑ
Department of Food Science, Faculty of Life Sciences, Copenhagen University,Copenhagen
DHI (Water, Environment, Health),  Hørsholm
GEUS,Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen
Royal Veterinary & Agricultural University (KVL) - Centre for Advanced Food Studies, Copenhagen

ΙΣΠΑΝΙΑ
Federacion Espanola de Hosteleria, FEHR, Madrid
ABX Logistics Espana, S.A., Barcelona
Catalan Institute for Water Research, (ICRA), Girona
Department of Microbiology and ParasitologyGroup (Lab): Microbial Biostabilizers, University of Seville, Faculty of Pharmacy, Seville

ΙΤΑΛΙΑ
Department of Physics, University of Bologna, Bologna

ΚΥΠΡΟΣ
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Λευκωσία
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), Λευκωσία
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Λευκωσία
A.Th. Loizou & Son LTD, Λευκωσία
DAP Noesis Business Solutions Ltd, Λευκωσία
Logicom/Netvision LTD, Λευκωσία
Νηπιαγωγείο “ΧαρούμεναΠαιδάκια” LTD, Λευκωσία
Νηπιαγωγείο “Τα Παιδικά Χρόνια” LTD, Λευκωσία
Νηπιαγωγείο “Casa dei Bambini” LTD, Λευκωσία

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Institute of Neuroscience, Psychiatry Research Laboratories, The Medical School, Newcastle University, Newcastle

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Dept. of Pharmacokinetics, Toxicology and Targeting, University Centre for Pharmacy, University of Groningen, Groningen

ΠΟΛΩΝΙΑ
Institute for Interdisciplinary Studies «Artes Liberales» - IBIAL, Warsaw University, Warsaw, Poland

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
VUP Food Research Institute, Bratislava, Slovak Republic

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Josef Stefan Institute, Ljubljana, Ljubljana

ΣΟΥΗΔΙΑ
Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...