Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Στήριξη στις μονογονεϊκές οικογένειες από τον δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης


Στηρίζει τις μονογονεϊκές οικογένειες ο δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ», μέλος της οποίας αποτελεί ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, υλοποιούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ), την Πράξη με τίτλο:
«Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη».

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην προώθηση 100 ανέργων Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών, που διαμένουν στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου και Παύλου Μελά, στον τομέα της απασχόλησης και στην μετέπειτα τοποθέτηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία ή στην δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης όπως επίσης και η Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη» καθώς και η Αίτηση Συμμετοχής. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 19-21/12/2012 και από 3-18/1/2013 στο ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.», Διεύθυνση: Οικονόμου 5, Τηλέφωνα:2310 552670-671 (Δευτέρα-Παρασκευή,10:00-14:00μ.μ.)

via


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...