Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Δωρεάν μαθήματα σε παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες στα Τρίκαλα
Ο Δήμος Τρικκαίων αναλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η οποία θα παρέχει δωρεάν μαθήματα σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων οι οποίοι θα ενταχθούν σ’ αυτό μετά από αίτησή τους και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τρίτης.

Εθελοντικές δράσεις
Η δημιουργία και λειτουργία της Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας εντάσσεται στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που στηρίζει ο Δήμος Τρικκαίων για την ανάπτυξη της κοινωνικής προσφοράς του και βασίζεται στην αξιοποίηση της προσφοράς του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων για παροχή δωρεάν μαθημάτων. Σκοπός της προσπάθειας αυτής αποτελεί η πρόσθετη διδακτική υποστήριξη άπορων ή οικονομικά αδύναμων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη δημιουργία ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών.
Η Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα υποστηρίζεται γραμματειακά από το προσωπικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της γραμματειακής υποστήριξης το Τμήμα Πολιτισμού και Εθελοντισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων θα αναλάβει:
-Τη συνεχή ενημέρωση του κοινού με σχετικές ανακοινώσεις στον τοπικό γραπτό τύπο, στον ηλεκτρονικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο.
-Την επικοινωνία και αλληλογραφία με τους δικαιούχους του προγράμματος και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μ. Ε. Τρικάλων.
-Την υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων.
-Οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στη διοικητική υποστήριξη της Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Αιτήσεις-δικαιολογητικά
Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας θα αναλάβει την διεξαγωγή των Κοινωνικών Ερευνών με τους κοινωνικούς επιστήμονες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Η φοίτηση στα φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν. Ο αριθμός των μαθητών που θα εξυπηρετούνται από την Κοινωνική Δομή Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται για κάθε σχολική περίοδο βάσει του αριθμού των παιδιών που θα υποδεχθούν τα φροντιστήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες θα απευθύνονται στον Δήμο Τρικκαίων για την υποβολή σχετικής αίτησης. Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Δ.Α.Τ.
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
3. Κάρτα ανεργίας γονέων.
4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.
5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στην Κοινωνική Δομή Ενισχυτική Διδασκαλίας.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα.
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφ’ όσον κριθούν απαραίτητα. Οι αιτήσεις γονέων ή κηδεμόνων θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο Τρικάλων Ασκληπιού 18 εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία θα ανακοινωθεί και θα γνωστοποιηθεί στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο (τοπικό γραπτό τύπο, ηλεκτρονικό τύπο, ιστοσελίδα Δήμου κλπ). Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές και αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή. Το έντυπο της αίτησης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Δήμου. Επίσης, θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.trikala-city.gr).

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...