Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Κήπους σε άπορους, άστεγους και άνεργους δίνει ο δήμος Θεσσαλονίκης


Κήπους σε άπορους, άστεγους και άνεργους δίνει ο δήμος Θεσσαλονίκης

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους κήπο για να καλλιεργήσουν οπωροκηπευτικά για ιδία κατανάλωση δίνει ο δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με ΜΚΟ σε τουλάχιστον 100 άπορους, άνεργους και άστεγους, δημιουργώντας δημοτικό λαχανόκηπο, συνολικής έκτασης 7 στρεμμάτων, συμμετέχοντας έτσι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Οδηγός υλοποίησης πράξεων για τις κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας».

«Δημιουργούμε μία χρήσιμη κοινωνική δομή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Στο δημοτικό λαχανόκηπο μπορούν να συμμετάσχουν άποροι, άνεργοι και άστεγοι δημότες, καλλιεργώντας οπωροκηπευτικά για ιδία κατανάλωση υπό την ευθύνη, καθοδήγηση και επιτήρηση των αρμοδίων φορέων (ARSIS και PRAKSIS)», ανέφερε στη «Μ» ο Κώστας Ζέρβας, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου Θεσσαλονίκης.

Η δημιουργία δημοτικού λαχανόκηπου θα χρηματοδοτηθεί με 20.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΑΔ). Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα διανεμηθεί αρδευόμενη έκταση 50 τ.μ. για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και υποχρέωσή του θα είναι η παραχώρηση του 10% της ετήσιας παραγωγής του στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Οι δαπάνες για την πρόσληψη του προσωπικού, την εγκατάσταση περίφραξης και αρδευτικού δικτύου, την προμήθεια εργαλείων και φυτικού υλικού, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη θα καλυφθούν από το ποσό των 20.000 ευρώ του ΕΠΑΑΔ. Ο λαχανόκηπος θα παραχωρηθεί στους δικαιούχους μέχρι τις 30.9.2014, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κοινωνική δομή, όπως προβλέπεται από την οδηγία του προγράμματος χρηματοδότησης.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...