Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών και Ιστορίας για εργαζόμενους στην Θεσσαλονίκη


Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης θα συγκροτήσει 24 δωρεάν θερινά τμήματα εκμάθησης:


Αγγλικής γλώσσας για τον τουρισμό
Αγγλικής γλώσσας στο χώρο εργασίας
Γαλλικής γλώσσας για τον τουρισμό &
Τοπικής Ιστορίας

Ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013, διάρκειας 25 ωρών (δύο (2) ημέρες την εβδομάδα - πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως) για κάθε τμήμα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των 20 ατόμων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα καταθέτονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τη Δευτέρα 27 Μαϊου 2013, (09:00 – 17:00), στη γραμματεία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Διαπολιτισμικό Λύκειο, Εθνικής Αμύνης 8,  τηλ. 2310 840295 & 2310 841962), με ημερομηνία λήξης τη Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013.

*Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμηση φωτοαντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των εικοσιτεσσάρων (24) τμημάτων παρακαλώ πατήστε εδώ.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...