Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Έκτακτο βοήθημα σε άπορους δημότες της Τήνου

 http://www.kala-nea.gr/wp-content/uploads/2011/12/tinos.jpg
Ο Δήμος Τήνου παρεμβαίνει έμπρακτα με μια προσπάθεια, συμβολική αλλά και ουσιαστική, και εκφράζει την αλληλεγγύη του στους  δημότες που έχουν ανάγκη χορηγώντας  έκτακτο βοήθημα σε απόρους συμπολίτες μας, που εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι ομάδες που θα βοηθηθούν έιναι οι  Άποροιπου έιναι άνεργοι, οι άπορες οικογένειες που έχουν έστω και ένα μέλος με αναπηρία 67% και άνω, οι άπορες πολύτεκνες οικογένειες και οι άπορες τρίτεκνες οικογένειες και μονογονεϊκές οικογένειες .

Απαραίτητες Προϋποθέσεις είναι οι εξής:

Να είναι δημότες Δήμου Τήνου.
Το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ (για τις πολύτεκνες οικογένειες έως 10.000 ευρώ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (δίδεται από την Υπηρεσία)
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και Ε9. (Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση, βεβαίωση σφραγισμένη από αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.Ειδικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία που κατατίθενται επιπλέον:

1.Οι άποροι-άνεργοι : να κατέχουν βιβλιάριο Κοινωνικής Προστασίας. Καταθέτουν σε φωτοτυπία την πρώτη σελίδα και τη θεώρηση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (πρόνοιας).

2. Οι άπορες οικογένειες που έχουν έστω και ένα μέλος με αναπηρία 67% και άνω: Καταθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α ή απόκομμα επιδόματος Πρόνοιας.

3. Οι άπορες πολύτεκνες οικογένειες : Καταθέτουν βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας από Α.Σ.Π.Ε. και τα ανάλογα πιστοποιητικά σπουδών ή βεβαίωση στράτευσης όπου απαιτείται. Τελευταίο απόκομμα είσπραξης επιδόματος πολυτέκνων από ΟΓΑ.

4. Οι άπορες τρίτεκνες οικογένειες και μονογονεϊκές οικογένειες : Καταθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά σπουδών ή βεβαίωση στράτευσης όπου απαιτείται.

Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένειες στο Πρόγραμμα, προστατευόμενα τέκνα πρέπει να θεωρούνται τα:

Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών
Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού-εξωτερικού
Τέκνα σε στρατιωτική θητεία
Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%
Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Διαδικασία


Σε όλες τις περιπτώσεις θα υποβάλλεται αίτηση- υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση θα δίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και θα κατατίθενται αυτοπροσώπως εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να γίνει όπου η Κοινωνική Υπηρεσία θα κρίνει ανά περίπτωση εάν την δεχθεί από τρίτο, ή θα επισκεφθεί τον δικαιούχο στη κατοικία του.

Αρμόδια υπηρεσία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών θα είναι η Κοινωνική Υπηρεσία του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ευαγγελιστρίας.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (έως 12:00 το μεσημέρι)

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...