Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης υπολογιστών


Η δράση «e-gnosis» του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Equal Society επιδοτεί την εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες. Οι δικαιούχοι του προγράμματος, έχουν την ευκαιρία ν' αποκτήσουν γνώσεις σε βασικό επίπεδο στις νέες τεχνολογίες και να τις κατοχυρώσουν με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)» θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες:

1) Επεξεργασία κειμένου

2) Λογιστικά φύλλα

3) Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 56 ώρες, 28 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης στην αίθουσα με τον εκπαιδευτή και 28 ώρες τηλεκατάρτιση.

Ωφελούμενοι από την παρούσα προκήρυξη μπορούν να είναι:

4) Οι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα των ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας ή όχι

5) Άτομα ευπαθών ομάδων (απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, οικονομικοί μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.)

6) Δημόσιοι υπάλληλοι που θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, κατά την οποία προσμετράτε ως απαραίτητη η γνώση του Η/Υ για μετάταξη ή μετακίνηση σε άλλη δημόσια θέση. Μοριοδοτείται και από το ΑΣΕΠ.

7) Φοιτητές/Σπουδαστές

8) Αγρότες

9) Αυτοαπασχολούμενοι που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά 4-8 το απόγευμα, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο COMPUTERMANIA, Γιαννακού 24 Ιεράπετρα, τηλ. 28420 24286.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...