Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε τρίτεκνους της Μεσσηνίας


Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για το καινούριο πρόγραμμα 2012: "Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες τρίτεκνες οικογένειες".

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συλλόγου τριτέκνων Μεσσηνίας κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 6μμ-8μμ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοτυπία οι ταυτότητες ή διαβατήριο
2.Θεωρημένο αντίγραφο το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2011
3. Υπεύθυνη δήλωση, αν δεν υποβάλει φορολογική δήλωση και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.Αν κάποιο τέκνο είναι μέχρι 23 ετών χρειάζεται βεβαίωση σπουδών από τη σχολή ή βεβαίωση από τη μονάδα
6. Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός φορέα υλοποίησης με γνήσιο της υπογραφής.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...