Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Δωρεάν προγράμματα άθλησης στην Ευρυτανία

Ξεκινούν 4 νέα δωρεάν προγράμματα άθλησης

Ο δήμος Καρπενησίου είναι δικαιούχος στα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύντομα θέτει σε εφαρμογή 4 νέα προγράμματα δωρεάν άθλησης που αφορούν τις γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και την τρίτη ηλικία.


Βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής έχει αποδειχτεί ότι είναι η συνεχής αναζήτηση και εξεύρεση πόρων, μεταξύ άλλων και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Ο δήμος Καρπενησίου διεκδίκησε και έλαβε χρηματοδότηση, αυτή τη φορά για την υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», μέσω του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με ολοκληρωμένες προτάσεις, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των δημοτών, ο δήμος μέσω του Οργανισμού Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Καρπενησίου (ΟΠΠΑΔΗΚ) θα είναι σε θέση να υλοποιήσει άμεσα προγράμματα μαζικού αθλητισμού.

Τα προγράμματα που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν και θα αρχίσουν να υλοποιούνται είναι 1 τμήμα «Άσκηση Ατόμων με Αναπηρία» στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου, 7 τμήματα «Γυναίκα και Άθληση» στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου, Ποταμιάς και Φουρνάς, 5 τμήματα «Άθληση στην Τρίτη Ηλικία» στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου και Φουρνάς και ποδηλατοδρομία. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων, ο ΟΠΠΑΔΗΚ θα προκηρύξει άμεσα τις απαραίτητες θέσεις γυμναστών.

Ο αντιδήμαρχος Κλεομένης Λάππας δήλωσε ότι: Μέσω των προγραμμάτων αυτών, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στον τόπο μας, χρηματοδοτούμενες από το Υπουργείο Υγείας, και από την άλλη βελτιώνεται η ποιότητα ζωής ευαίσθητων κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η τρίτη ηλικία και οι γυναίκες. Είμαι σίγουρος ότι για τους επόμενους έξι μήνες πολλοί συνδημότες μας θα επωφεληθούν από τα προγράμματα αυτά, που σε καμία περίπτωση δεν θα τους επιβαρύνουν οικονομικά.

via

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...